VERİ ANALİZİ

VERİ ANALİZİ

KAPTAN, yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için gerekli verileri toplamakta ve analiz etmektedir.
Veriler ölçüm ve izleme faaliyetlerinden veya diğer uygun kaynaklardan toplanmaktadır.
Veriler;
- Müşteri Memnuniyeti,
- Hizmet İle İlgili Şartlara Uygunluk,
- Önleyici Faaliyet Fırsatları Dahil Süreçlerin, Hizmetlerin Özellikleri ve Eğilimleri
- Tedarikçiler
- Araçlar
Konularında bilgi sağlamak üzere analiz edilmektedir.